Vyber si krajinu doručenia zásielky


Muziker Logo

Pravidlá pre používanie loga MUZIKER

Logo MUZIKER je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Muziker, a.s. Je možné ho používať na reklamné a iné účely len so súhlasom spoločnosti a v tvare a farbách, definovaných v tomto dokumente. Logo MUZIKER nemôže byť žiadnym spôsobom modifikované a kopírovať sa musí vždy z priloženého originálu. Logo MUZIKER musí byť vždy reprodukované so správnymi proporciami.