Pravidlá pre používanie firemného loga spoločnosti MUZIKER


Logo MUZIKER je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Muziker, a.s.
Je možné ho používať na reklamné a iné účely len so súhlasom spoločnosti a v tvare a farbách, definovaných v tomto dokumente.
Logo MUZIKER nemôže byť žiadnym spôsobom modifikované a kopírovať sa musí vždy z priloženého originálu.
Logo MUZIKER sa môže používať výhradne v spojení so slovom "MUZIKER"

Stiahnuť LOGO MUZIKER v krivkách (PDF)

Proporcie

Zväčšovanie a zmenšovanie loga je možné len s ohľadom na zachovanie pomeru veľkosti a tvaru symbolu a textu.
Logo MUZIKER musí byť vždy reprodukované so správnymi proporciami, nesmie byť „stlačené“
ani „natiahnuté“ s cieľom prispôsobiť ho danému formátu a situácií, v ktorej je použité.

Farby

Logo MUZIKER musí byť vždy reprodukované vo svojich pôvodných farbách alebo v čiernobielej verzií.
Nie je možné používať iné farby.
Zároveň logo MUZIKER musí byť vždy reprodukované v celku a žiadne jeho časti nemožno vynechať. 
Logo MUZIKER môže byť reprodukované aj v čiernobielej forme na bielom podklade.

{HLv7}

Fonty

Nápis MUZIKER musí byť v súvislosti s logom MUZIKER vždy reprodukovaný vo svojom pôvodnom fonte.
Nie je prípustné používať iné fonty.

Logo MUZIKER (formát A)

Horizontálne Logo s nápisom MUZIKER v jednom riadku so skratkou národnej domény.
Používa sa výhradne v horizontálne orientovanom reklamnom materiáli, kde lepšie vynikne celý názov značky.
Logu s doménou dajte prednosť, ak je žiadúce upozorniť na skutočnosť, že sa jedná o internetovú adresu, resp.
internetový obchod. (Na miestach, kde to nie je inak predvídateľné)

{tk2g}

{VPey}


{bikes}

{bikesbw}


{boats}

{boatsbw}


{golf}

{golfbw}


{ski}

{skibw}


{tech}

{tech_bw}


Logo MUZIKER (formát B)

Horizontálne Logo s nápisom MUZIKER v jednom riadku bez skratky národnej domény.
Logo bez domény použite v prípade, že je vopred jasné, že sa jedná o internetovú adresu, resp. internetový obchod.
(Napr. v zozname partnerských internetových obchodov)

{DEYD}

{8H97}

Logo MUZIKER (formát C)

Pre lepšiu využiteľnosť priestoru hlavne na malých a úzkych plochách bolo logo Muziker navrhnuté a rozdelené do dvoch riadkov.
Tento dvojriadkový formát používajte vtedy, ak pôvodný horizontálny typ nie je s ohľadom na použitú reklamnú plochu
dostatočne viditeľný, alebo z grafického hľadiska nevhodný.
Pri použití tohto loga kladieme dôraz na efektívnejšie využtie reklamnej plochy, s ktorou pracujeme.
V tomto formáte logo Muziker uvádzame vždy so skratkou národnej domény.

{145a}

{Xas9}


© 2004-2019 Muziker | Logo Muziker