Štandardný postup pri reklamácii v záručnej dobe

1 | Ohlásenie reklamácie

jednoduchým vyplnením a odoslaním online reklamačného formulára

Vyplnit a odoslat formular

alebo si dokument môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať e-mailom v niektorom z dostupných formátov:

Vyplnený formulár je možné zaslať na:

reklamacie@muziker.sk

alebo listom (splňujúcim všetky zákonné náležitosti) priloženým do zásielky s reklamovaným tovarom.

2 | Zaslanie tovaru na nasu adresu

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie zašlite tovar spolu s vyplneným formulárom na adresu:

Muziker
Reklamačné stredisko
Logistický areál P3
Hala 2, súpisné číslo 1102
900 55 Lozorno
Slovenská republika
Kto platí dopravu?

V prípade ak si zvolíte možnosť individuálnej prepravy, máte nárok na úhradu nevyhnutne vynaložených nákladov na dopravu tovaru na reklamáciu. Pre tento prípad je však nutné doložiť daňový doklad za prepravu tovaru na reklamáciu. Muziker si vyhradzuje právo zamietnuť kupujúcemu preplatenie neúmerne alebo neúčelne vynaložených nákladov.

Doručovanie tovaru na reklamáciu

Pri zasielaní reklamácie prepravnou službou tovar starostlivo zabaľte.

Tovar určený na reklamáciu neodporúčame zasielať poštou.

Za prípadné poškodenie, alebo stratu počas prepravy MUZIKER nenesie zodpovednosť.

Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať.

Reklamovaný tovar nenoste, prosím, do nášho reklamačného strediska osobne! Tovar donesený do nášho reklamačného strediska osobne nedokážeme prijať a reklamáciu takýmto spôsobom nie je možné vybaviť!

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom zámere uplatniť si reklamáciu.

Kedy a ako bude reklamácia vybavená

K reklamácii vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru u nás, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

Reklamovaný tovar sa po prijatí prepravuje do autorizovaného servisu kde prebehne diagnostika, oprava alebo výmena (v závislosti od povahy závady reklamovaného tovaru)

Ak nebolo dohodnuté inak, posielame opravený alebo vymenený tovar späť na vašu adresu, alebo na adresu prevádzky, v ktorej bola reklamácia podaná. O priebehu reklamácie môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom nášho reklamačného strediska.

© 2004-2019 Muziker | Štandardná záručná reklamácia
Logo muziker
Nezmeškaj super akcie. Aktivuj si notifikácie!
Zapnúť